Ekonomické stavby si v dnešní době čím dál více získávají oblibu mezi stavebníky i mezi širší veřejností. V důsledku zvyšování cen elektrických energií je nárůst po šetrných stavbách více než opodstatněný. Ekologické hledisko hraje také roli ve výběru typu konstrukce. Můžeme stavět dům v nízkoenergetickém, pasivním, či nulovém standardu, přičemž každý s těchto typů ekonomických staveb určuje tzv. měrná spotřeba elektrické energie za 1 kalendářní rok:

 

Ekonomické nízkoenergetické stavby:

U tohoto typu ekonomické stavby je důležité správné osazení domu na pozemek v orientaci do okolní krajiny a především správná volba otopného systému, zdroje energie na vytápění. Z hlediska orientace domu platí, že obytné místnosti by měly směřovat na jih. Otopný systém může být doplněn o tepelné čerpadlo i fotovoltaické panely, přičemž pasivní solární zisky pak mohou pokrýt až 40 % tepla na vytápění stavby.

Izolace
Více než klíčovým prvkem ke splnění ekonomický standardů stavby je provedení kvalitní izolace z přírodních materiálů, které jsou snadno recyklovatelné, a tím šetrné k životnímu prostředí.

Větrání a vytápění
Princip úspor energií je založen na kvalitní izolaci, která má zabránit únikům tepla z prostor domu. Samozřejmě zamezí i v cirkulaci vzduchu, a to v nekontrolovatelném proudění spárami domu, které takto vymění většinu vzduchu u běžných novostaveb. Lépe lze větrat otevíráním oken, i ve srovnatelné míře jako u běžných novostaveb, ovšem k vyšším ztrátám tepelné energie se také nezabrání. Velice účinným řešením jak systému vytápění i větrání je - rekuperace tepla = proces, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperátor, kde si plyny přes plochu tělesa vyměňují teplotu – vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Nejlepší rekuperátory dokážou ušetřit až 90 % tepla, jež bychom spotřebovali při standardním ohřevu studeného vzduchu topením. Současná norma však připouští použití rekuperátorů se 75% účinností.

V ekonomických stavbách nehledejte klasické topné systémy. Většinou se využívají moderní technologie vytápění, jakými jsou tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. Solární energie se využívá nejúčinněji v letních měsících, a to jen pro ohřev vody, přičemž přebytečná energie se může zpětně dodávat do elektrické sítě.

Ekonomické pasivní stavby

Koncepce tohoto typu ekonomické stavby, jehož pořizovací náklady jsou srovnatelné s běžnými novostavbami, dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky a zároveň ušetřit až 90% nákladů na vytápění. Výbornou vlastností pasivní stavby je nízká celoroční spotřeba tepla za použití moderních technologií systémů vytápění a větrání a naprostá vzduchotěsnost spočívající v dokonalé a důsledné izolaci pasivního domu.

 

Projďete se po novém rodinném domě prostřednictvím video záznamu, který jsme pro vás připravili.

Zajímavé odkazy

Často kladené otázky a odpovědi v diskuzích o ekonomických stavbách:

 

Diskuze o ekonomických stavbách a výstavbě úsporných domů:

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jak je zabezpečen stavební materiál po dobu stavby.Jde mi o to,zda když ze stavby ukradnou zloději nějaké vybavení nebo materiál,jestli platí náhradu zákazník,nebo je Vaše společnost pro tyto účely nějak pojištěná.

Re: pro stavbu se vždy uzavírá pojistka.

Chtěl bych se zeptat, zda stavíte i tzv. pasivní domy, a zda je u těchto potřeba nějaké vytápění, třeba tepelné čerpadlo.

Re: stavíme i pasivní domy. U pasivních domů se nejčastěji využívá k vytápění tepelné čerpadlo s rekuperací.

Dobrý den,
uvažuji o stavbě rodinného domu. Ještě nejsem rozhodnut jestli zvolím montovanou dřevostavbu nebo dům zděný.Jaký garantujete termín zhotovení stavby od předání pozemku?

Re: Doba výstavby se pohybuje okolo 8 měsíců. Pokud využijete námi nabízený představební servis (individuelní řešení domu, zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení a příprava financování stavby), počítejte s dobou přípravy 6 měsíců. Celkem tedy od rozhodnutí stavět do nastěhování s dobou 14 měsíců. Tato doba může být s ohledem na zvolenou kombinaci našich programů zkrácena až na 10 měsíců.

Dobrý den, jsme 5-ti člena rodina cizinců s trvalým pobytem na území ČR, bydlíme v pronajmu, platíme dost, děti jsou docela velké,a přemýšlíme nad tím, proč bychom platily peníze někomu a nevlastnit svůj dům,nebo být.Proto mam dotaz: jaké šance máme my postavit dům s vaši pomoci,když vlastni peníze nemáme,a měsíčně dostáváme něco kolem 45000kč.

Re: věřím, že pro vás vhodné řešení najdeme. Jako první věc doporučuji zkusit najít pozemek, který by vyhovoval vašemu zadání. Následně navrhuji schůzku, na které bychom probrali možnosti financování, stavby domu a dohodli se na vhodném postupu při nákupu pozemku. Schůzku je možné dohodnout telefonicky. K první schůzce potřebujete pouze základní informace o Vašem pozemku a Vaši základní představu o domě. Na našem společném jednání probereme Vaši představu o Vašem budoucím rodinném domě, možnostech naší spolupráce a představíme Vám nabídku našich programů.

Dobrý den, je nutné, pokud budu mít v domě podlahové vytápění, mrazuvzdornou dlažbu ? A je nějaký rozdíl mezi její sílou 8-10 mm ?

Re: na podlahové vytápění se mrazuvzdorná dlažba nemusí dávat. Pro pokládku je vhodná dlažba, která splňuje parametry pro podlahové vytápění. Důležité je použít flexibilní lepidla pod dlažbu, tedy lepidla, která jsou opět určena pro podlahové vytápění. Tloušťka dlažby je dle druhu použité dlažby. Tloušťky se pohybují od 6 do 11,5 mm.

Před realizací výstavby rodinného domu je nutné instalovat sloupek s elektrickou přípojkou. Ráda bych se informovala, jak je to s financováním nákladů za energii, využitou při samotné stavbě, ještě před její kolaudací a následným předáním majiteli.

Náklady na energii, jenž je při stavbě využita, hradí samozřejmě naše společnost. Ve vaší kompetenci je vybudovat u pozemku elektrickou přípojku, v případě, že si chcete s tímto ušetřit práci, jsme schopni realizovat stavbu přípojky sami.

Za jakých podmínek lze nejvýhodněji pořídit stavební parcelu?Je pro mě výhodnější koupě od Vaší firmy, nebo jsou mi v bance na přepážce schopní zajistit lepší podmínky pro hypoteční úvěr? Dále mě zajímá, zda je možné koupit pozemek s výměrou 1540 m2 a posléze jej rozdělit na dvě parcely, s tím, že v našem vlastnictví by zůstalo jen 600m2 a zbytek bychom prodali? Je možné zajistit v rámci Vaší firmy koupi pozemku v okolí Mělníka o velikosti do 500m2 a sumy do 500 000Kč?

Samozřejmě je pro Vás lepším řešením nechat realizaci úvěru v naší kompetenci, jelikož čerpáním úvěru přes našífirmu Vám umožní výhodnější podmínky než u téhož úvěru v bance.
Co se týká otázky ohledně nákupu a následného dělení pozemku, je možnost Váš nápad zrealizovat, nicméně k jeho uskutečnění budete potřebovat povlení k dělení pozemku od Stavebního úřadu a obce, v níž se parcela nachází. V případě Vašeho zájmu o zmíněné pozemky, je naše firma schopna nabídnout program POZEMKOVÝ SERVIS, za jehož pomoci budeme schopni nabídnout stavební pozemky ve vybrané oblasti.

Jsem majitelkou pozemku, na jehož ploše se nacházejí ovocné dřeviny i jehličnany. Potřebuji nějaké zvláštní povolení, abych je mohla vykácet?

Pokud fyzická osoba, jenž pozemek vlastní, nepotřebujete žádné zvláštní povolení k pokácení stromů na vašem pozemku. Nicméně je nutné pamatovat na případy v nichž, se tyto stromy kácet nesmí, a to tehdy, je-li obvod kmene stromu nad 80 cm, ve výšce měření 130 cm od země, popřípadě jedná-li se o souvislý keřový porost na ploše větší než 40m2. Tyto stromy je možné vykácet jen v době tzv. vegetačního klidu od 1. 10. Do 1. 3. , s vyjímkou případů v nichž strom bezprostředně ohrožuje zdraví občanů, popřípadě majetek. Zmíněné povolení se však nevztahuje na právnické osoby. Stromy tedy smíte kácet, pokud se na ně nevztahuje jakýkoli zákon o jejich ochraně, je-li oblast např. přírodní rezervací, přírodní památkou, nachází-li se zde významný krajinný prvek, chráněný druh, popřípadě památný strom.